Μουσικοκινητική Αγωγή

Η μουσικοκινητική αγωγή είναι μια ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη και την αισθητική αγωγή. Μέσα από παιχνίδια εισάγει τα παιδιά στη γνώση της μουσικής, του λόγου και της κίνησης-χορού δίνοντας προτεραιότητα στην διαδικασία εκμάθησης. Έτσι το παιδί βιώνει και κατανοεί αυτά τα τρία βασικά στοιχεία στις απλές τους μορφές και σταδιακά στις πιο σύνθετες.

Τα παιδιά ασχολούνται με τους εξής τομείς:

Μουσικά όργανα: γνωριμία και επαφή  όργανα της ορχήστρας   (ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, φλογέρες, τύμπανα, ξύστρες, μαράκες και άλλα κρουστά) με τον τρόπο κατασκευής και παιξίματος.

Λόγος, Φωνή: Μια από τις πιο ευχάριστες ενασχολήσεις των παιδιών είναι το τραγούδι. Αποτελεί ίσως την πιο άμεση εκφραστική ικανότητα. Η πρώτη επαφή με τη μελωδία ξεκινά με πράγματα που ήδη γνωρίζουν: ρίμες, παροιμίες, παιχνιδοτράγουδα, παιδικά και παραδοσιακά τραγούδια.

Κίνηση: Η κίνηση είναι έμφυτη ανάγκη των παιδιών. Μέσω της κίνησης , το παιδί μπορεί να αντιληφθεί τις ιδιότητες του ήχου (διάρκεια, ένταση, τονικό ύψος, ηχόχρωμα) και μέσω αυτών την έννοια του χώρου, του χρόνου, του βάρους, της ροής, της κατεύθυνσης

Ακοή: Χαρακτηριστικά του ήχου, θόρυβοι, ακρόαση μουσικών έργων.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να αποκτήσει το παιδί την αίσθηση του ρυθμού, να αναπτύξει την φαντασία και την δημιουργικότητά του ενώ μαθαίνει να συνεργάζεται και με άλλα παιδιά, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του, να αποκτήσει την αίσθηση του χώρου, να αναπτύξει την ικανότητα νοητικής και συναισθηματικής αντίληψης και να βιώσει την χαρά μέσα από την δημιουργία!

Μουσικοκινητική αγωγή orff Ηλιούπολη