Κύκλος Βιωματικών Εργαστηρίων Συναισθηματικής Αγωγής

(Ηλικίες 7 – 11 ετών)

Ο κύκλος εργαστηρίων συναισθηματικής αγωγής είναι εμπνευσμένος από την Παιγνιοθεραπεία (Play therapy) και τη Θεραπεία μέσω της Τέχνης (Art therapy) και έχει ως επίκεντρό του το παιδί. Το παιχνίδι, σύμφωνα με τον D. W. Winnicott, μπορεί από κοινού με τη τέχνη, να ενοποιήσει και να ενσωματώσει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Με εργαλείο μας τα βιωματικά παιχνίδια και τις εικαστικές δραστηριότητες ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ενεργήσουν ελεύθερα, να εξωτερικεύσουν το ψυχισμό τους και να αλληλεπιδράσουν με τον κόσμο που τα περιβάλλει, συμβάλλοντας έτσι στη ψυχοσυναισθηματική τους ολοκλήρωση.

Εργαστήριο Α : Γνωριμία με τα συναισθήματα μου  ¨Η παλέτα των συναισθημάτων μου¨

Το εργαστήριο αυτό εστιάζει στη στήριξη των παιδιών ώστε να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν με λειτουργικό τρόπο τα συναισθήματά τους. Αυτό κατ’επέκταση περιλαμβάνει τρόπους αναγνώρισης και των συναισθημάτων των άλλων, ενισχύοντας έτσι την ενσυναίσθηση, τη συμπόνια και την άνευ όρων αποδοχή. Παράλληλα, στοχεύουμε στην ενθάρρυνση των παιδιών να λεκτικοποιήσουν τα συναισθήματά τους, να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να αναπτύξουν εν τέλει τη συναισθηματική τους επάρκεια.

Εργαστήριο Β : Γνωριμία με τον εαυτό μου ¨Εγώ ο Μοναδικός¨

Στο εργαστήρι αυτό προσεγγίζουμε την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας (αυτοαντίληψη) καθώς και για τον ιδανικό εαυτό μας. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να προβούν σε ρεαλιστικές αυτοαξιολογήσεις, να αναγνωρίσουν τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύναμα σημεία τους και να τα αγκαλιάσουν. Απώτερος στόχος η ανάπτυξη μιας υψηλής αυτοεκτίμησης, στη βάση της οποίας μπορεί να οικοδομηθεί μια εξίσου υψηλή και γνήσια αυτοπεποίθηση.

Πληροφορίες : 698 771 9531 & στο theraplayandart@gmail.com 

Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μαρία Τομαή
Αναπτυξιακή Ψυχολόγος Παιδιού & Εφήβου, MSc  (Αρ. Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος 11821/2019)